Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Haňovice
Haňovice 62
783 21 Chudobín

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace
  Haňovice 24
  783 21 Chudobín

 • 4.2 Telefonní čísla

  základní škola: +420 739 330 306
  mateřská škola: +420 774 456 418

   

 • 4.3 Adresa internetové stránky

  www.zsamshanovice.cz

 • 4.4 Elektronická adresa podatelny

  Elektronické adresy:

  skola.hanovice@seznam.cz

 • 4.5 Datová schránka

  4g7trsk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-8941420257/0100

6. IČO

70984468

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola.hanovice@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4g7trsk

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace, Haňovice 24, 783 21 Chudobín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Haňovice poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.