„Škola plná pohody“

 

"Škola nanečisto"

Dne 15. 3. 2023 naši předškoláci navštíví v dopoledních hodinách základní školu, kde si vyzkouší, jaké je to být prvňáčkem.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Zápis s osobní účastí dětí a rodičů

Termín zápisu do první třídy:

čtvrtek 13. dubna 2023 od 16 do 18 hod

 Věk zapisovaných dětí

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu. S sebou doneste Rozhodnutí o odkladu.

 Dokumenty k zápisu

K zápisu je nutné přinést

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (Naleznete v Dokumentech ZŠ - vytištěné a vyplněné dokumenty přineste s sebou k zápisu.)

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2023. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 Ceny poskytovaných jídel pro děti, žáky a studenty platné od 1. března 2023 /viz Dokumenty ZŠ/.

 

"Škola nanečisto"

Dne 15. 3. 2023 naši předškoláci navštíví v dopoledních hodinách základní školu, kde si vyzkouší, jaké je to být prvňáčkem.

Zápis do MŠ pro šk.rok 2023/2024

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Zápis s osobní účastí dětí a rodičů

Termín zápisu do první třídy:

čtvrtek 13. dubna 2023 od 16 do 18 hod

 Věk zapisovaných dětí

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu. S sebou doneste Rozhodnutí o odkladu.

 Dokumenty k zápisu

K zápisu je nutné přinést

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (Naleznete v Dokumentech ZŠ - vytištěné a vyplněné dokumenty přineste s sebou k zápisu.)

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2023. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

 Ceny poskytovaných jídel pro děti, žáky a studenty platné od 1. března 2023 /viz Dokumenty ZŠ/.

 

 

O škole

Jsme málotřídní venkovská škola rodinného typu a máme tu výhodu, že jsme obklopeni krásnou přírodou. Hned za školou máme rybník, potok, lány polí a nedaleko i les.
Poskytujeme vzdělání dětem od 1. do 4. ročníku ve dvou spojených třídách. Výhodou je, že jsme koridorem spojeni i s mateřskou školou. Podnikáme společně různé výlety a akce, takže malé děti ze školky ztrácejí ostych z nových prostor či z učitelů.

IMG

Kromě mateřské školy patří k naší škole školní družina a školní výdejna stravy. Stravu dovážíme.
Naši MŠ a ZŠ navštěvují nejen děti z Haňovic, ale i z Myslechovic, Chudobína, Budišova nad Budišovkou, z Litovle, Lutína, Červenky, Mladče, Bílska a ze Sobáčova.
Našim hlavním záměrem je pro děti a žáky vytvořit prostředí, které rádi navštěvují a kde se dobře cítí.

Více o škole

IMG