Drobečková navigace

Úvod > Školní družina

Školní družina

Školní družina je na naší škole určena pro žáky 1. – 4. Ročníku. Do družiny jsou přijímáni žáci na základě závazné přihlášky podepsané zákonnými zástupci. Pro naplnění jediného oddělení jsou přednostně přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci 1. – 3. ročníku. Školní družina se naplňuje do maximálního počtu 25 žáků.

Při své činnosti se učitelka řídí Školním vzdělávacím programem, celoročním a měsíčním plánem školní družiny.

Školní družina využívá ke své činnosti jednu samostatnou místnost. Podle potřeby a nároku na činnost však žáci mají možnost využívat i ostatních prostor školy – tělocvičnu, počítačovou učebnu, třídu, školní zahradu či školní hřiště.

Provoz družiny je po skončení vyučování od 12.00 do 15.30 hod.