Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie základní školy

Historie základní školy

Mateřská škola

Mateřská škola v Haňovicích byla zřízena v roce 1950, původně jako zemědělský útulek v objektu zámku v Haňovicích a patřila pod správu národní školy v Chudobíně. Od roku 1955 již byla mateřská škola osamostatněna. Kapacita MŠ byla 25 dětí a navštěvovaly ji děti z Haňovic a z Chudobína. V roce 1959 došlo i k oplocení školní zahrady, a to za velké účasti rodičů, kteří dětem část zahrady upravili i na květinové záhony. Od 1. listopadu 1960 začaly školku navštěvovat i děti z vedlejší vesnice Myslechovice. V roce 1961 ve vnitřním zařízení došlo k podstatným změnám, kdy byly konečně zřízeny místnosti pro hygienu dětí. Dětí do MŠ stále přibývalo a na jaře roku 1964 dosáhl počet dětí na 45. Kapacita školky však byla pouze pro 25 dětí, proto tehdejší SRPŠ začalo jednat s národním výborem a získali tak pro děti novou větší místnost, kterou za vydatné pomoci rodičů upravili a přestavěli. Až teprve od října 1967 se podařilo zřídit druhou třídu. Přesto, že se v budově stále něco opravovalo, mj. došlo i k instalaci teplovzdušného topení, byla školka v naprosto nevyhovujícím stavu. MNV v Haňovicích rozhodl o výstavbě nové moderní školky, začátek stavby byl naplánován na rok 1973. Realizace se však neuskutečnila, proto byla školka v roce 1976 přestěhována do prostor bývalé zemědělské školy v Chudobíně. Byly zde zřízeny i jesle. Děti do této školky byly sváženy autobusem z okolních vesnic, a to z Řimic, Červené Lhoty, Měníka, Měrotína, Mladče, Sobáčova, Nové Vsi, Myslechovic, Chudobína a z Haňovic. 

9. září 1979 se konečně všichni dočkali dne, kdy se slavnostně v Haňovicích otevírala nová mateřská trojtřídní škola s celodenním provozem pro více než 100 dětí. Součástí byla vlastní kotelna a kuchyně. Časem však počty dětí ve školce klesaly, proto přízemí budovy zůstalo volné. Do budovy se přestěhoval nově vzniklý Obecní úřad, kadeřnictví a nakonec byla v těchto prostorách zřízena ZŠ Haňovice, která zde sídlí do dnešních dnů. Kapacita mateřské školy v následujících letech začala být nedostačující, proto se pan starosta v roce 2019 zasadil o výstavbu nové budovy MŠ. Současná kapacita školky je určena pro 43 dětí, a to nejen z Haňovic.

Základní škola

1.září 1992 je datum, které se stalo jedním z nejdůležitějších v historii obce Haňovice. Toho dne byla otevřena základní škola pro žáky 1. - 4. ročníku.

Zhruba od poloviny 18. století, kdy byla založena nová škola ve vedlejší obci Chudobín, navštěvovali žáci z Haňovic tuto chudobínskou školu. Počty žáků byly neuvěřitelné – 300, 350, i víc.

Když byly zřízeny školy v Nasobůrkách a v Myslechovicích, žáků samozřejmě ubylo. Ještě však po 2. světové válce to byla plně organizovaná pětitřídní škola. Dětí však ubývalo, ročníky se musely spojovat, až posléze ve školním roce 1991/1992 měla chudobínská škola celkem 35 žáků, z toho ji bylo 28 z Haňovic. V této situaci se zastupitelstvo obce Haňovice rozhodlo, že zřídí vlastní školu. Byla provedena anketa mezi rodiči, a protože ti tuto myšlenku podpořili, začalo se pracovat na přebudování nevyužitých prostor mateřské školy. 

Počty žáků se v jednotlivých letech nikdy moc nelišily. Od školního roku 1992/1993 do roku 2003/2004, kdy škola fungovala pro 5 ročníků, byl průměrný počet žáků 41. Je nutno podotknout, že ve školním roce 1998/1999 a 1999/2000 školu navštěvoval nejvyšší počet žáků v celé historii školy, a to po oba školní roky vždy 52 žáků. Od školního roku 2004/2005 až do současnosti, kdy škola funguje jako málotřídní pro 4 ročníky, navštěvuje školu průměrně 28 žáků. 

1.1.2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ do jednoho právního subjektu.