Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Historie mateřské školy

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Haňovicích byla zřízena v roce 1950 v budově nynějšího sídla zemědělského družstva. Zpočátku patřila pod správu národní školy v Chudobíně a od roku 1955 byla osamostatněna. Vždy v ní pracovala 1 učitelka (od r. 1955 ředitelka) a 1 pěstounka. Časem kapacitou pro 25 dětí nevyhovovala. Roku 1964 byla rozšířena o další místnost, avšak až o 3 roky později mohla být využívána pro dvě oddělení. Stávající zařízení však vůbec nevyhovovalo po stránce hygienické a tak bylo rozhodnuto o stavbě nové, trojtřídní mateřské školy a školní jídelny. Nová mateřská škola byla slavnostně otevřena 9.9.1979 a zpočátku ji navštěvovalo až 115 dětí z Haňovic a okolních obcí. Po roce 1989 postupně ubývaly počty dětí a budova mateřské školy začala sloužit i jiným účelům.

V patrové budově je nyní ZŠ a ŠD. Mateřskou školu v Haňovicích navštěvují děti z Haňovic, Myslechovic, v poslední době z Chudobína a někdy i z jiných obcí. Současná kapacita MŠ je stanovena na maximálně 25 dětí. Činnost MŠ je dobře dokumentována ve školní kronice zpracované bývalými ředitelkami. Do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení jsme byli zařazeni od 1.9.1997. Našim zřizovatelem je obec Haňovice. V roce 2002 byla školská zařízení vedena k získání právní subjektivity a naše MŠ byla přiřazena k ZŠ Haňovice. Statutárním orgánem sloučené ZŠ, MŠ a ŠJ byl od 1.1.2003 pan Mgr. Jiří Němeček, ředitel ZŠ. Od 1.9.2004 tuto funkci zastává paní ředitelka Mgr. Ivana Králová.