ZŠ a MŠ Haňovice

Dodatečný zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

Příjem žádostí 28. 11. 2018 od 15 do 17 h v MŠ

Kritéria pro přijetí

Body
1. Děti s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Haňovicích 20
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let věku s trvalým bydlištěm v Haňovicích 15
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let věku s trvalým bydlištěm v Haňovicích 15
4. Děti, které mají v MŠ nebo v ZŠ v Haňovicích sourozence 10
5. Ostatní děti podle věku (přednost mají děti dříve narozené s trvalým bydlištěm v Haňovicích) 5
6. Ostatní děti podle věku z okolních obcí 1