Učitelský sbor a zaměstnanci školy

Vyučující na naší škole 2016/2017

Mgr. Ivana Králová ­ ředitelka ZŠ a MŠ
třídní učitelka 1. a 2. ročníku (bude učit ČJ, M)

Mgr. Zlatica Vilímcová
třídní učitelka 3. a 4. ročníku
bude učit ČJ, M, PR, PŘ, VL, HV ­ ve všech ročnících
PČ v 1. a 2. ročníku

Mgr. Marcela Blechtová
učitelka a vychovatelka ŠD
PR v 1. a 2. ročníku
AJ ve 3. a 4. ročníku
VV ve všech ročnících
PČ ve 3. a 4. ročníku

 

Bc. Pavla Bartoňová, učitelka MŠ
Michaela Šenkýřová, učitelka MŠ

Oldřiška Otavová, provozní zaměstnanec
Miloslava Urbanová, provozní zaměstnanec

Napsat komentář