Učitelský sbor a zaměstnanci školy

Vyučující na naší škole 2019/2020

Mgr. Ivana Králová ­ ředitelka ZŠ a MŠ

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (ČJ, PR,VV)

Mgr. Kristýna Hladíková

třídní učitelka 3. a 4. ročníku (ČJ, M, AJ, VV, PČ, TV, HV)

Mgr. Zlatica Vilímcová

učitelka (M, PČ, TV, HV /1. a 2. ročník/, PR /3. ročník/, PŘ a VL /4. ročník/)

Mgr. Miroslava Skopalová

vychovatelka ŠD

Miroslava Vrzáčková

školní asistent ZŠ a ŠD

 

Bc. Pavla Bartoňová

učitelka MŠ

Michaela Šenkýřová

učitelka MŠ

Renata Němcová

školní asistent

 

Andrea Satorová

provozní zaměstnanec ZŠ

Miloslava Urbanová

provozní zaměstnanec MŠ

Napsat komentář