Školní kroužky

Školní rok 2017/2018

název kroužku vedoucí termín
Keramika Jana Čekelová ml. pondělí 13.00 – 14.00 hod.
Aerobik Miroslava Grulichová úterý 13.00 – 14.00 hod.
Malý přírodovědec RnDr. Stanislav Bátěk úterý 14.45 – 15.30 hod.
Pohybové hry Monika Pospíšilová středa 13.00 – 14.00 hod.

 

Nepovinný předmět: Náboženství – pátek 14.30 – 15.15 hod.

Napsat komentář