Školní kroužky

Školní rok 2019/2020

název kroužku vedoucí termín
Keramika Jana Čekelová ml. pondělí 13.00 – 14.00 hod
Pohybové hry Monika Pospíšilová úterý 13.00 – 14.00 hod

středa 13.00 – 14.00 hod

Hravá angličtina Mgr. Kristýna Hladíková čtvrtek 13.00 – 13.45 hod

Nepovinný předmět Náboženství  – pátek 13.00 – 13.45 hod

Napsat komentář