Školní kroužky

Školní rok 2018/2019

název kroužku

vedoucí

termín

Keramika Jana Čekelová ml. pondělí 13.00 – 14.00 hod
Mladý zdravotník Mgr. Pavla Miltová pondělí 14.00 – 15.00 hod (sudý týden)
Aerobik Miroslava Grulichová úterý 13.00 – 14.00 hod
Pohybové hry Monika Pospíšilová středa 13.00 – 14.00 hod
Hanáčtina Mgr. Ivana Králová čtvrtek 13. 00 – 13.45 hod (sudý týden)

Nepovinný předmět: Náboženství – pátek 13.00 – 13.45 hod

Napsat komentář