Historie základní školy

1.září 1992 je datum, které se stalo jedním z nejdůležitějších v historii obce Haňovice. Toho dne zde byla otevřena základní škola pro žáky 1. – 4. ročníku.

Zhruba od poloviny 18. stol. , kdy byla založena škola v nedaleké obci Chudobín, navštěvovaly děti z Haňovic tuto chudobínskou školu.. Tedy celé generace byly vzdělávány na oné škole, kam docházeli žáci z Nové Vsi, ze Sobáčova, z Nasobůrek, z Vísky, z Myslechovic. Počty žáků byly neuvěřitelné: 300, 350 i více. Když byly zřízeny školy v Nasobůrkách a v Myslechovicích, žáků ubylo. Ještě po 2. světové válce to však byla plně organizovaná pětitřídní škola. Dětí však ubývalo, ročníky se musely spojovat, až posléze ve školním roce 1991/92 měla chudobínská škola 35 žáků, z toho 28 haňovských. U zápisu v r. 1992 byl jeden žák z Chudobína.

V této situaci se rozhodl obecní úřad v Haňovicích, že si zřídí ve své obci vlastní školu. Byly k tomu příznivé podmínky. V Haňovicích byla v roce 1974 vybudována mateřská škola pro více než 100 dětí ve 3 odděleních. Moderní pavilonová budova s vlastní kuchyní, kotelnou však přestala být plně využívaná, protože v roce 1992 měla mateřská škola jen 25 dětí. Školka se tak přestěhovala do jednoho křídla a druhé zůstalo ve dvou podlažích prázdné.

Obec tedy rozhodla, že zde zřídí základní školu. Byla provedena anketa mezi rodiči a protože ti tuto myšlenku podpořili, začalo se pracovat na přebudování stávajících prostor, aby vyhovovaly potřebám ZŠ. Náklady na rekonstrukci školy činily 83.981,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu obce.

Není třeba zdůrazňovat, že toto rozhodnutí narazilo na velký odpor občanů v Chudobíně. Tamní škola měla 250letou tradici, patřila k obci, byla její součástí. V srpnu 1992 došlo k jejímu uzavření, aby 1.září 1992 byla škola v Haňovicích slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců obce, Školského úřadu v Olomouci, školní inspektorky, rodičů a pedagogického sboru. Řízením školy byla pověřena p. Hana Urválková, která tuto funkci vykonávala asi ½ roku už ve škole v Chudobíně.

Napsat komentář